Kiến thức pháp luật hôn nhân gia đình

Trách nhiệm trả nợ chung của hai vợ chồng sau khi...

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Hiện tại vợ chồng tôi không muốn sống chung nữa, nên tôi muốn ly hôn. Trong thời gian đầu mới...

Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp...

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi muốn hỏi nếu việc kết hôn là không đúng pháp luật thì ai là người có quyền yêu cầu...

Cha nuôi có thể kết hôn với con từng nuôi không?

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Trước đây vợ chồng anh trai tôi có nhận nuôi một đứa bé gái bị bỏ rơi. Nhưng sau này,...
     
          Hotline:0974.756.950