Trang chủ Mẫu đơn ly hôn Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Nguyên luật xin gửi đến các bạn mẫu đơn thuận tình ly hôn 2019 chuẩn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận…………Tỉnh/Thành phố……………………

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng:………………………………Sinh ngày……tháng……năm……….

CMND số:…………………cấp ngày………….tại…………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi làm việc:……………………………………………………………………

Họ và tên vợ:……………………………………Sinh ngày……tháng……năm……….

CMND số:…………………cấp ngày…………..tại……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi làm việc:…………………………………………………………………….

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày……tháng…năm……. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./GKS tại UBND………………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ……………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Toà án công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi:

  • Về con chung có (chưa có):…………………………
  1. Họ và tên:………… ……………. sinh ngày………..tháng………..năm……….
  2. Họ và tên:……………………….. sinh ngày………..tháng………..năm……….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: ……………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

  • Về tài sản chung: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

  • Về nhà ở: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

  • Về nợ chung: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

                                                                ………., ngày………..tháng……….năm……..

           Họ tên chồng                                                                     Họ tên vợ

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        ( Ký và ghi rõ họ tên)

LIÊN HỆ NGUYÊN LUẬT

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!

☎ Hotline: 0974756950 (Luật sư Thành)

Email: luatsu@nguyenluat.vn